Top

WNIOSKI

Raport Końcowy

Zamieszczamy raport końcowy będący efektem ze spotkania otwartego w Gimnazjum nr 2 w Lublinie z dnia 20 czerwca oraz śniadań konsultacyjnych w dniach 30 czerwca, 7 lipca i 21 lipca. W sprawozdaniach określone zostały pozytywne i negatywne strony przestrzeni wąwozu oraz potrzeby zmian ...