Top

Raport Końcowy

Raport Końcowy

Zamieszczamy raport końcowy będący efektem ze spotkania otwartego w Gimnazjum nr 2 w Lublinie z dnia 20 czerwca oraz śniadań konsultacyjnych w dniach 30 czerwca, 7 lipca i 21 lipca. W sprawozdaniach określone zostały pozytywne i negatywne strony przestrzeni wąwozu oraz potrzeby zmian określone przez mieszkańców.

Swoimi partycypacyjnymi działaniami w projekcie „Łączy nas Wąwóz Kalina” Fundacja Krajobrazy dążyła do wprowadzenia zmiany społecznej świadomości dotyczącej przestrzeni publicznych w mieście, wzrostu atrakcyjności obszaru Wąwozu Kalina oraz jego roli dla dzielnicy, utworzenia miejsca tożsamego z okolicznymi mieszkańcami, zgodnego z ich oczekiwaniami i wspólnie tworzonego oraz nawiązania relacji „mieszkaniec –miasto”. W konsultacjach brały udział rodziny z dziećmi, seniorzy, lokalni aktywiści jak i zwykli mieszkańcy pragnący zmian dla swojego sąsiedztwa.