Top

OPIS PROJEKTU

Fundacja Krajobrazy od maja 2018 roku przeprowadza proces planowania partycypacyjnego w celu opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego Wąwozu Kalina.

Razem z grupą architektów krajobrazu, badaczy i animatorów społecznych posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji założonych zadań, chcemy przeprowadzić działania dążące do stworzenia koalicji społecznej wokół projektu i zaangażować użytkowników tej przestrzeni w wspólne przygotowanie planu zagospodarowania wąwozu.

Jesteśmy świadomi, że niekontrolowane zmiany w przestrzeni bez przeprowadzenia działań partycypacyjnych, powodują niefunkcjonalne zagospodarowanie terenu i mogą wpływać na powstawanie konfliktów między mieszkańcami. Dlatego naszym zadaniem jest pomóc mieszkańcom w wypracowaniu spójnego planu zagospodarowania poprzez wspólne: dyskusje, warsztaty, spacery badawcze, śniadania konsultacyjne i inne działania w przestrzeni Wąwozu Kalina.

 

Swoimi działaniami będziemy dążyć do:

 • zmiany społecznej świadomości dotyczącej przestrzeni publicznych w mieście,
 • wzrostu atrakcyjności obszaru Wąwozu Kalina,
 • wzrostu świadomości roli Wąwozu dla dzielnicy,
 • utworzenia miejsca tożsamego z okolicznymi mieszkańcami, zgodnego z ich oczekiwaniami i wspólnie tworzonego,
 • nawiązania relacji – mieszkaniec <–> miasto

 

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i instytucje społeczne zainteresowanie terenem Wąwozu Kalina na wspólne konsultacje które odbędą się:

 • Spotkanie otwarte / 20 czerwca godz. 17:00, Gimnazjum nr 2 w Lublinie (ul. Lwowska 11)
 • Śniadania konsultacyjne / 30 czerwca godz. 10:00, Wąwóz Kalina
 • Śniadanie konsultacyjne / 7 lipca godz. 10:00, Wąwóz Kalina
 • Śniadanie konsultacyjne / 14 lipca godz. 10:00, Wąwóz Kalina
 • Konsultacje wstępnej koncepcji zagospodarowania / październik
 • Prezentacja ukończonej koncepcji / listopad

 

Zadbajmy o tą przestrzeń razem!